Name 2703- Diverse nye varer - Brønderslev
Auctioneer Jysk Auktionshus
Type Online-Only Auction
Date(s) 12/29/2017 - 1/17/2018
Location Jysk auktionshus Eventyr vej 6 9700 brønderslev CVR: 38309374
Brønderslev, DK Dk 9700
Buyer Premium Hammerslagsgebyr 60,- ex. moms
Description
nye moms pligtige vare FAST SALÆR KUN 60,- EX. MOMS PR. HAMMERSLAG. Auktionen er momspligtig Auktionen begynder at lukke onsdag d. 17/1 kl. 19.00 og lukker herefter med 15 sek. mellemrum. Bydes der indenfor de sidste 2 minutter, forlænges budfristen med yderligere 2 minutter.
Auktionsbetingelser For at kunne byde på vores auktioner kræver det at du registrerer dig på vores hjemmeside ved hjælp af menupunktet Login/Ny byder. Auktionsregler for køb af varer hos Jysk Auktionshus 1. Budsummen for det købte tillægges auktionsomkostninger samt 25% moms af både budsummen og auktionsomkostninger . Hvis det fremgår af kataloget at genstanden en momsfri tillægges budsummen auktionsomkostninger samt 25% moms af auktionsomkostningerne. Beløbet betales til Jysk Auktionshus via bankoverførsel eller kontant ved afhentning af varen. 2. Katalogisering er foretaget efter bedste overbevisning derfor opfordrer vi køberne til at besigtige varen på det nærmere angivne bestigelsestidspunkt. Der tages forbehold for forkerte vægt-, mål-, navne- og aldersangivelse. Beskadigelser er ikke nødvendigvis angivet i kataloget. Skulle det købte være en forfalskning eller hælervarer, og hvis der fremføres fyldestgørende bevis herfor, er køber berettiget til inden 14 dage at returnere det købte i samme stand. 3. Varen sælges som den forefindes ved afslutning af auktionen, og henligger fra den tid for købers regning og risiko i enhver henseende. Det købte skal afhentes senest som angivet ved den enkelte auktion. 4. Afhentes varen ikke i henhold til det angivne afhentningstidspunkt vil der blive opkrævet et opbevaringsgebyr på kr. 100,00 pr. påbegyndt uge pr. katalognr. Afhentes varen ikke inden 14 dage, vil det blive solgt på ny auktion. Eventuelt tab og omkostninger ved et sådant bortsalg vil blive opkrævet hos køber. Alle køb skal være betalt senst 5 hverdage efter auktionens udløb. Køb der efter 5 hverdage ikke er betalt, vil uden yderligere varsel, blive sat på auktion igen. Er købet betalt, men ikke afhentet indenfor udleveringstiden, og der ikke er træffet aftale om andet, vil også blive bortauktioneret uden yderligere varsel. En eventuel indtægt på bortauktionering, vil gå til leje af opbevaringsplads. At undlade at meddele sin fortrydelsesret gælder ikke som fortrydelsesret. Sættes effekter på auktion igen jf. ovenstående, faktureres 250,- + moms for administration. 5. Ejendomsretten til varen overgår først til køber, når den fulde købesum tillige med eventuelle opbevaringsgebyrer samt omkostninger ved eventuelt bortsalg er betalt. Kunstnerafgift til Copy-Dan I henhold til bekendtgørelsen af lov om ophavsret § 38. har ophavsmanden ret til vederlag ved videresalg af eksemplarer af kunstværker, herunder malerier, collager, tegninger, graveringer, tryk, litografier, skulpturer, vægtæpper, keramisk kunst, glaskunst og fotografiske værker. Loven gælder kun, hvis videresalget er erhvervsmæssigt. Ifølge ophavsretsloven påhviler det sælger/formidler at opkræve følgeretsvederlag til Copy-Dan min. 5% af budsummen dog maks. 12.500 euro tillagt auktionsvederlag samt 25% moms. Der skal ikke svares afgift, hvis budsummen på det enkelte kunstværk er under 300 euro. Det vil fremgå af kataloget hvilke varer, der sælges i henhold til ophavsretsloven. Budrækkefølgen på auktionerne er som nedenstående: Interval Overbud 10,- til 49,- 10,- 50,- til 495,- 25,- 500,- til 1495,- 50,- 1500,- til 3495,- 100,- 3500,- til 9995,- 200,- 10000,- til 24995,- 500 ,- 25000,- til 49995,- 1.000,- Over 50.000,- 2.500,- Auktionsomkostninger Der tillægges auktionsomkostninger til budsummen i henhold til nedenstående samt 25% i moms, medmindre det i teksten på katalognr. er anført, at varen sælges uden moms: Auktionsomkostningerne udgør et fast hammerslagssalær og intet andet. Størrelsen af salæret vil tydeligt fremgå af auktionens forside.
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 50.00 10.00 DKR
50.01 - 495.00 25.00 DKR
495.01 - 1,495.00 50.00 DKR
1,495.01 - 3,495.00 100.00 DKR
3,495.01 - 9,995.00 200.00 DKR
9,995.01 - 24,995.00 500.00 DKR
24,995.01 - 49,995.00 1,000.00 DKR
49,995.01 - 9,999,999.99 2,500.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium Hammerslagsgebyr 60,- ex. moms