Name 1722 - Blandet auktion MOMSFRI - Sabro
Auctioneer Jysk Auktionshus
Type Online-Only Auction
Date(s) 5/4/2018 - 5/28/2018
Auktionen begynder at lukke mandag d. 28/5 kl. 20.00 og lukker herefter med 15 sek. mellemrum. Bliver der budt på et lot, indenfor de sidste 2 minutter, forlænges budfristen med yderligere 2 minutter.
Preview Date/Time Eftersyn tirsdag, onsdag og torsdag uge 21 kl. 10-18 og mandag d. 28/5 kl. 14-18
Checkout Date/Time Udlevering tirsdag d. 29/5 kl. 10-18 og onsdag d. 30/5 kl. 10-18
Location Damvej 1 (Samme bygning som Takenow)
Sabro(Katalog opdateres), DK DK8471
Buyer Premium Hammerslagsgebyr fra 60,- ex. moms
Description
Forskellige indsatte varer
Auktionsbetingelser For at kunne byde på vores auktioner kræver det at du registrerer dig på vores hjemmeside ved hjælp af menupunktet Login/Ny byder. Auktionsregler for køb af varer hos Jysk Auktionshus 1. Budsummen for det købte tillægges auktionsomkostninger samt 25% moms af både budsummen og auktionsomkostninger . Hvis det fremgår af kataloget at genstanden en momsfri tillægges budsummen auktionsomkostninger samt 25% moms af auktionsomkostningerne. Beløbet betales til Jysk Auktionshus via bankoverførsel eller kontant ved afhentning af varen. 2. Katalogisering er foretaget efter bedste overbevisning derfor opfordrer vi køberne til at besigtige varen på det nærmere angivne bestigelsestidspunkt. Der tages forbehold for forkerte vægt-, mål-, navne- og aldersangivelse. Beskadigelser er ikke nødvendigvis angivet i kataloget. Skulle det købte være en forfalskning eller hælervarer, og hvis der fremføres fyldestgørende bevis herfor, er køber berettiget til inden 14 dage at returnere det købte i samme stand. 3. Varen sælges som den forefindes ved afslutning af auktionen, og henligger fra den tid for købers regning og risiko i enhver henseende. Det købte skal afhentes senest som angivet ved den enkelte auktion. 4. Afhentes varen ikke i henhold til det angivne afhentningstidspunkt vil der blive opkrævet et opbevaringsgebyr på kr. 100,00 pr. påbegyndt uge pr. katalognr med mindre andet er aftalt. Afhentes varen ikke inden 14 dage, vil det blive solgt på ny auktion. Eventuelt tab og omkostninger ved et sådant bortsalg vil blive opkrævet hos køber. Alle køb skal være betalt senst 5 hverdage efter auktionens udløb. Køb der efter 5 hverdage ikke er betalt, vil uden yderligere varsel, blive sat på auktion igen. Er købet betalt, men ikke afhentet indenfor udleveringstiden, og der ikke er træffet aftale om andet, vil også blive bortauktioneret uden yderligere varsel. En eventuel indtægt på bortauktionering, vil gå til leje af opbevaringsplads. Såfremt man ikke gør opmærksom på, at man ønsker at benytte sin retsmæssige returret, vil effekter efter 14 dage blive bortauktioneret, og der vil blive fremsendt en faktura på 250,- plus moms for udgifter til håndtering. 5. Ejendomsretten til varen overgår først til køber, når den fulde købesum tillige med eventuelle opbevaringsgebyrer samt omkostninger ved eventuelt bortsalg er betalt. Kunstnerafgift til Copy-Dan I henhold til bekendtgørelsen af lov om ophavsret § 38. har ophavsmanden ret til vederlag ved videresalg af eksemplarer af kunstværker, herunder malerier, collager, tegninger, graveringer, tryk, litografier, skulpturer, vægtæpper, keramisk kunst, glaskunst og fotografiske værker. Loven gælder kun, hvis videresalget er erhvervsmæssigt. Ifølge ophavsretsloven påhviler det sælger/formidler at opkræve følgeretsvederlag til Copy-Dan min. 5% af budsummen dog maks. 12.500 euro tillagt auktionsvederlag samt 25% moms. Der skal ikke svares afgift, hvis budsummen på det enkelte kunstværk er under 300 euro. Det vil fremgå af kataloget hvilke varer, der sælges i henhold til ophavsretsloven. Auktionsomkostninger Der tillægges auktionsomkostninger til budsummen i henhold til nedenstående samt 25% i moms, medmindre det i teksten på katalognr. er anført, at varen sælges uden moms: Auktionsomkostningerne udgør et hammerslagsgebyr fra 60,- + moms. Auktionsomkostningerne udgør et fast hammerslagssalær og intet andet. Størrelsen af salæret vil tydeligt fremgå af nedenstående tabel. Bud op til 499,- = 60,- + moms Bud op til 999,- = 80,- + moms Bud op til 2499,- = 100,- + moms Bud op til 4999,- = 200,- + moms Bud op til 9999,- = 500,- + moms Bud op til 24999,- = 1000,- + moms Bud op til 49999,- = 2000,- + moms Bud over 49999,- = 3000,- + moms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 495.00 25.00 DKR
495.01 - 1,495.00 50.00 DKR
1,495.01 - 3,495.00 100.00 DKR
3,495.01 - 9,995.00 200.00 DKR
9,995.01 - 99,995.00 500.00 DKR
99,995.01 - 999,995.00 1,000.00 DKR
999,995.01 - 9,999,999.99 10,000.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium Hammerslagsgebyr fra 60,- ex. moms
Payment Terms
Alle varer skal være betalt før de forlader auktionshuset.
Kontakt jyskauktionshus for aftale om forsendelse.