Køb på netauktioner:

De bud, du afgiver på vores netauktioner, fungerer som maksimumbud. Auktionssiden vil automatisk byde for dig op til det beløb, du angiver.

Vi kontakter vindende bydere senest dagen efter auktionen er slut. Køber skal selv afhente eller sørge for en fragtmand. Alternativt, kan Jysk Auktionshus, mod et mindre gebyr stå for transporten/forsenddelsen. Udleveringsdagene for hver enkelt auktion er angivet i auktionskataloget og her på hjemmesiden.

Alle køb skal være betalt via bankoverførsel eller mobilepay inden for 24 timer, hvis ikke andet er angivet i auktionskataloget.

Ved afslutning af netauktioner:

Første katalognummer lukker på det i auktionskataloget angivne tidspunkt. Herefter lukker katalognumrene med 10 – 30 sekunders mellemrum. Bud i sidste øjeblik forlænger budtiden med 1-2 minutter.
Vindende bydere vil blive kontaktet og få tilsendt en mail med faktura dagen efter auktionen slutter.

Herudover gælder vores auktionsbetingelser, som du godkender inden du kan gå i gang med at byde.

Vedr. mails om overbud:

Som en service kan auktionssystemet sende mails, når dine bud bliver overbudt. I de sidste minutter af auktionen, hvor der er rigtig mange bud, kan disse mails dog sidde fast i systemet pga. den store travlhed. Vi anbefaler derfor, at du altid følger den sidste del af auktionen online, så du kan nå at reagere, hvis du bliver overbudt.

Godt råd:

Du bedes altid læse informationsboksen inden du byder og du skal sætte dig grundigt ind i, HVOR tingene skal afhentes samt HVORNÅR tingene skal afhentes. Vi har ikke åbent uden for normal arbejdstid. 

Afhentning af varer:

Jysk Auktionshus opbevarer ikke købte varer, og alle køb skal være afhentede i det tidsrum, hvor vi har udlevering. Vi fralægger os ethvert ansvar hvis varen ikke afhentes rettidigt. Udleveringsdagene for hver enkelt auktion er angivet i auktionskataloget og her på hjemmesiden.

Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet tillægger vi lagerleje pr. palle på 100 kr. pr. påbegyndt uge. (Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. pr. påbegyndt uge.) Senere afhentning skal aftales på skrift på jyskauktionshus@gmail.com

Har du ikke mulighed for at afhente på de aangivne dage, så kontakt os for anden aftale. Er der betalt for varerne, er vi fleksible mht opbevaring i en kort periode.

Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning.

Auktionsbetingelser:

For at kunne byde på vores auktioner kræver det at du registrerer dig på vores hjemmeside ved hjælp af menupunktet Login/Ny byder. 

Auktionsregler for køb af varer hos Jysk Auktionshus

1.    Budsummen for det købte tillægges auktionsomkostninger samt 25% moms af både budsummen og auktionsomkostninger . Hvis det fremgår af kataloget at genstanden en momsfri tillægges budsummen auktionsomkostninger samt 25% moms af auktionsomkostningerne. Beløbet betales til Jysk Auktionshus via bankoverførsel eller kontant, med dankort eller mobilepay ved afhentning af varen. 

2.    Katalogisering er foretaget efter bedste overbevisning derfor opfordrer vi køberne til at besigtige varen på det nærmere angivne bestigelsestidspunkt. Der tages forbehold for forkerte vægt-, mål-, navne- og aldersangivelse. Beskadigelser er ikke nødvendigvis angivet i kataloget. 

3.    Varen sælges som den forefindes ved afslutning af auktionen, og henligger fra den tid for købers regning og risiko i enhver henseende. Det købte skal afhentes senest som angivet ved den enkelte auktion. 
Jysk Auktionshus yder selvfølgelig retur- og fortrydelsesret jf. den til enhver tid gældende købelov.

4.    Afhentes varen ikke i henhold til det angivne afhentningstidspunkt vil der blive opkrævet et opbevaringsgebyr på kr. 100,00 pr. påbegyndt uge pr. katalognr. Afhentes varen ikke inden 14 dage, vil det blive solgt på ny auktion. Eventuelt tab og omkostninger ved et sådant bortsalg vil blive opkrævet hos køber. 
Alle køb skal være betalt senst 5 hverdage efter auktionens udløb. Køb der efter 5 hverdage ikke er betalt, vil uden yderligere varsel, blive sat på auktion igen. Er købet betalt, men ikke afhentet indenfor udleveringstiden, og der ikke er træffet aftale om andet, vil også blive bortauktioneret uden yderligere varsel. En eventuel indtægt på bortauktionering, vil gå til leje af opbevaringsplads. At undlade at meddele sin fortrydelsesret gælder ikke som fortrydelsesret. Sættes effekter på auktion igen jf. ovenstående, faktureres 250,- + moms for administration.

5.    Ejendomsretten til varen overgår først til køber, når den fulde købesum tillige med eventuelle opbevaringsgebyrer samt omkostninger ved eventuelt bortsalg er betalt. 

Kunstnerafgift til Copy-Dan I henhold til bekendtgørelsen af lov om ophavsret § 38. har ophavsmanden ret til vederlag ved videresalg af eksemplarer af kunstværker, herunder malerier, collager, tegninger, graveringer, tryk, litografier, skulpturer, vægtæpper, keramisk kunst, glaskunst og fotografiske værker. Loven gælder kun, hvis videresalget er erhvervsmæssigt. Ifølge ophavsretsloven påhviler det sælger/formidler at opkræve følgeretsvederlag til Copy-Dan min. 5% af budsummen dog maks. 12.500 euro tillagt auktionsvederlag samt 25% moms. Der skal ikke svares afgift, hvis budsummen på det enkelte kunstværk er under 300 euro. Det vil fremgå af kataloget hvilke varer, der sælges i henhold til ophavsretsloven.

Budrækkefølgen på auktionerne er som nedenstående:  
Interval                           Overbud  
25,- til 495,-                    25,- 
500,- til 1495,-                50,- 
1500,- til 3495,-             100,-  
3500,- til 9995,-             200,- 
10000,- til 24995,-         500 ,- 
25000,- til 49995,-        1.000,-   
Over 50.000,-                2.500,-

Auktionsomkostninger  Der tillægges auktionsomkostninger til budsummen i henhold til nedenstående samt 25% i moms, medmindre det i teksten på katalognr. er anført, at varen sælges uden moms: 

Auktionsomkostningerne udgør et fast salær pr. hammerslag. Salæret for den enkelte auktion vil fremgå af auktionens forside..