Sælg på auktionAlle kan indsætte varer på vores auktioner – vi modtager både fra privat og erhverv.Det er let at sælge varer hos Jysk Auktionshus. Du/i indleverer blot varerne, og vi får kontakt- og kontooplysninger. Du/i skal sørge for at varen er præsentabelt og pænt arrangeret til foto til auktionskataloget. Varen skal være håndterbar og parat til at sætte på plads, hvis ikke der er lavet en klar aftale om andet. Det er selvfølgelig et krav, at ejerforholdene er i orden. Jysk Auktionshus er ikke og bliver ikke en hælercentral.Jysk Auktionshus personale vurderer, hvilken auktion en given vare skal sættes på. Man kan ikke på forhånd bestemme sig for en auktion, uden at det er bekræftet fra Jysk Auktionshus personale. Har du/i flere auktionsemner, der skal sælges, er det også muligt at afholde auktionen hos dig/jer. Kontakt os påjyskauktionshus@gmail.com og hør om dine/jeres muligheder. I Fredericia og Brønderslev beregner vi pt. ikke salær fra sælger. I Sabro er der et indleveringsgebyr på 60,- (uanset hvor mange varer man afleverer) og et sælgersalær på 10% af budsummen.Udbetaling sker om torsdagen i den 4. uge efter auktionen. Hver auktion er identificeret med et 4-cifret nummer. De sidste 2 cifre angiver, hvilken uge auktionen lukker. F.eks. 1632 lukker i uge 32. Udbetalingen vil her ske torsdag i uge 36. Udbetalinger sker dog ikke følgende torsdage:Torsdag mellem jul og nytår, også selvom det ikke er en helligdag.

Skærtorsdag

Kr. himmelfartsdag

Torsdage i uge 28, 29, 30, 31 og 42.I alle tilfælde vil udbetalingen ske, førstkommende mandag med mindre det er en helligdag. Gældende for uge 28, 29, 30 og 31. Her vil udbetalingen ske, mandag uge 32.Hvis udbetalingen er 500,- kr. eller mindre og sælger har flere usolgte effekter på kommende auktioner, akkumuleres auktionerne til en samlet udbetaling.Konkursbo:I forbindelse med varetagelse af konkursbo, deltager vi gerne i registrering og vurdering af et konkursbo. Vores pris for dette, er 750,- kr. pr. time eks. moms. Vælger man herefter at benytte Jysk Auktionshus til realisering af konkursboet, bortfalder omkostningerne til registrering.Dødsbo:Jysk Auktionshus er behjælpelige med at rydde dødsbo, og vi sørger for at du/i for den absolut bedste pris. Se mere på www.jyskborydning.dkVedrørende indlevering af varer:Alle indsættere bedes skrive en seddel med beskrivelse og sætte den på hver af deres indleverede effekter. Husk, at det vil give den bedste salgspris at have så fyldestgørende tekst i kataloget som muligt. Du kan lave beskrivelserne hjemmefra, eller du kan gøre det hos os.Du kan ringe på tlf. 81901062 eller skrive til os på jyskauktionshus@gmail.com  og få dit indsætternummer. Hvis nummeret er sat på dine effekter, vil det forkorte ekspeditionstiden ved indlevering.Evt. påfyldning af benzin/diesel udfaktureres til indsætter, ligesom starthjælp og transport er på indsætters regning. Indsætter indestår for at køretøjet er gældsfrit.Der er åben for indlevering af effekter til auktion på adressen Damvej 1, 8471 Sabro, hverdage 10-18 og weekender 10-17. Det er ikke nødvendigt, at lave en forudgående aftale. Vi forbeholder os retten til at afvise varer, der ikke findes egnede til auktion.Vi modtager stort set alt. Dog ikke let fordærvelige madvarer, levende dyr og hælervarer. Vi forbeholder os ret til, at indsætte effekterne på den type auktion, som vi finder passende.  Enhver effektder sættes på auktion bør have en værdi på mindst 300 kr. Hav venligst dette in mente, når du indleverer varer.Ved auktioner på andre lokationer, kan der tilkomme kørselsomkostninger jf. statens takster.